Informacja o realizacji Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022

Ośrodek Pomocy Społecznej w Skoczowie informuje o braku wolnych miejsc na półkolonie w Szkole Podstawowej w Ochabach ul. L. Krzempka 2 w terminie od 27.06.2022 r. do 08.07.2022 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Skoczowie informuje o braku wolnych miejsc na półkolonie w Szkole Podstawowej nr 8 w Skoczowie ul. Morcinka 20 w terminie od 27.06.2022 r. do 01.07.2022 r. oraz w Szkole Podstawowej nr 3 w Skoczowie ul. Osiedlowa 1 w terminie od 04.07.2022 r. do 08.07.2022 r.

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Skoczowie zaprasza dzieci i młodzież w wieku od 7-miu do 16-stu lat do udziału w półkoloniach organizowanych w niżej wymienionych placówkach oświatowych:

W ramach organizowanej akcji „Lato w mieście 2022”, Ośrodek Pomocy Społecznej w Skoczowie poszukuje kandydatów na kierowników i wychowawców półkolonii.

Психологічна підтримка громадян України!